MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Ochrona danych osobowych
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1504017 
Usunięto Struktura organizacyjna 249 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Dane teleadresowe 3156 
POWIAT JASIELSKI Dane teleadresowe 4692 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Podstawy prawne 4130 
POWIAT JASIELSKI Statut Powiatu Jasielskiego 6103 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Statut 2944 
POWIAT JASIELSKI Gminy Powiatu Jasielskiego 9427 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przedmiot działalności
POWIAT JASIELSKI Jednostki organizacyjne 9523 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną 10 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Osoby sprawujące funkcje 5080 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Majątek zakładu 2621 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Opłaty 3226 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa - kwartalne sprawozdanie 1350 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 2347 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przyjmowanie i załatwianie spraw 4028 
POWIAT JASIELSKI Strategia Rozwoju 1907 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ochrona Danych Osobowych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Informacje nieudostępnione 2764 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ogłoszenia 1748 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Nabór na wolne stanowiska pracy 12 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU O BIP
POWIAT JASIELSKI Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 1387 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2004 rok 1775 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2005 rok. 1018 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2006 rok. 657 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2007 rok. 2545 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2008 rok. 973 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2009 rok. 1464 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok. 1010 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok. 864 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 647 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r. 619 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 r. 385 
POWIAT JASIELSKI Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu w sprawie zmiany WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskeigo na lata 2011-2020 816 
POWIAT JASIELSKI Szkoły Publiczne prowadzone przez inne organy 237 
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 1372 
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu w Jaśle 1451 
WŁADZE POWIATU Starosta Jasielski 1306 
WŁADZE POWIATU Komisje Rady Powiatu 6406 
WŁADZE POWIATU Sesje Rady Powiatu 2337 
STAROSTWO POWIATOWE Struktura organizacyjna 16322 
STAROSTWO POWIATOWE Regulamin organizacyjny 4275 
STAROSTWO POWIATOWE Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 7402 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji 4020 
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Powiatu w Jaśle 21760 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 1229 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. 1181 
PRAWO LOKALNE Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego 3266 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji 2126 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 1104 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r. 625 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r. 340 
OGŁOSZENIA Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu 31910 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2014 r. 13241 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2015 r. 11970 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2016 r. 8051 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2017 r. 6337 
PORADNIK KLIENTA WYDANIE PRAWA JAZDY 3929 
PORADNIK KLIENTA REJESTRACJA POJAZDU
PORADNIK KLIENTA Jak załatwić sprawę w urzędzie? 751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 2064 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3535 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4455 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 5339 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 4273 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3325 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 5008 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 5914 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 7528 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 5882 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu 3541 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną 2375 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. 2183 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej 1170 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej 1371 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1083 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1416 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1031 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1318 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu 1441 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu 783 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu 1055 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu 2317 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu 1046 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku 796 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015 1368 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1002 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 893 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 676 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko 939 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu 1035 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 616 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016 646 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 506 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 443 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 428 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu 483 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017 226 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE