Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Opis Projektu-Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego

logtyp str

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 przez cztery samorządy: Powiat Jasielski (Partner Wiodący), Miasto Jasło (Partner I), Gmina Krosno (Partner II), Powiat Krośnieński (Partner III).

Zasadniczym celem projektu jest wdrożenie mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko – jasielskim, za szczególnym uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego.

Cele szczegółowe obejmują:

- precyzyjne wyznaczenie granic krośnieńskiego – jasielskiego obszaru funkcjonalnego (w trzech wariantach biegunów rozwojowych),

- przeprowadzenie diagnozy określającej zakres problemów rozwojowych wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego, a także możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego,

- na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowanie dokumentów planistycznych pozwalających na wzmocnienie potencjału wspólnej absorbcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020,

- budowanie zalecza społecznego identyfikującego się z planami strategicznymi i włączanie społeczności do procesu planowania poprzez konsultacje społeczne,

- wdrożenie strategicznego podejścia do przeciwdziałania problemom obszaru krośnieńskiego – jasielskiego pozwalającego na prowadzenie długoterminowej polityki ograniczającej utratę funkcji gospodarczych,

- realne wzmocnienie współpracy między powiatem jasielskim i krośnieńskim oraz miastami Jasło i Krosno na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów charakterystycznych dla obszaru funkcjonalnego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńskiego – jasielskiego, w ramach której zostaną określone problemy rozwojowe wspólne dla całego obszaru funkcjonalnego, a także możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego, m.in. w zakresie powiązań komunikacyjnych regionu, zintegrowanego transportu publicznego, kierunków rozwoju aktywności gospodarczej,
  • Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zawierającej zintegrowany plan inwestycyjny dla obszaru funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej i komunalnej,
  • Opracowanie zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego,
  • Opracowanie zintegrowanego planu systemu transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego,
  • Opracowanie zintegrowanego planu działań w zakresie rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej.

Projekt ten pozwoli na prowadzenie długoterminowej polityki ograniczającej utratę funkcji gospodarczych, przyczyni się do przeciwdziałania problemom rozwojowym obszaru krośnieńskiego – jasielskiego. Realnie także wzmocni współpracę między powiatami jasielskim i krośnieńskim oraz miastami Jasło i Krosno na rzecz wspólnego rozwiazywania problemów charakterystycznych dla obszaru funkcjonalnego. Przygotuje także powiaty jasielski i krośnieński oraz miasta Jasło i Krosno (wraz ze współpracującymi z nimi gminami z terenu obszaru funkcjonalnego) do absorbcji środków finansowanych z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, na bazie opracowanej koncepcji programowo – przestrzennej oraz planu zagospodarowania.

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj