Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

logtyp str

Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” jest częściowo finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Łączna wysokość projektu (kwota dotacji i wkład własny wnioskodawcy) wynosi 996 800 zł, w tym:

- współfinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w wysokości 897 120 zł (90%),

- wkład własny – 99 680 zł (10%).

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj