Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

logtyp str

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 przez czterech partnerów:

           Powiat Jasielski - Partner Wiodący,

           Miasto Jasło - Partner I,

           Gmina Krosno – Partner II,

           Powiat Krośnieński – Partner III.

Te cztery samorządy tworzą Partnerstwo, którego celem jest osiągnięcie większej spójności społeczno- gospodarczej południowej części województwa podkarpackiego, tj. Powiatu Jasielskiego, Miasta Jasła, Powiatu Krośnieńskiego, Miasta Krosna. W ramach projektu wykształcone zostaną mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy samorządami, które służyć będą rozwiązaniu wspólnych problemów tego obszaru. Wykonane zostaną projekty realizacji konkretnych przedsięwzięć, które partnerstwo chce podjąć, w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj