Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Gospodarka powiatu

Powiat Jasielski słynie z bogatych tradycji przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa oraz przemysłu szklarskiego. Baza ekonomiczna powiatu to przede wszystkim przemysł rafineryjny, chemiczny, budowlany i meblarski, a także szklarski i spożywczy (w tym przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwo mięsa, cukiernictwo). Bez wątpienia istotny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu i regionu mają prężnie działające duże i średnie przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjno-usługowe. Pomimo iż, na sytuacje gospodarczą i zatrudnienie decydujący wpływ mają duże zakłady, nie sposób pominąć znacznej aktywności małych i średnich przedsiębiorców, na kreowanie których wpływ mają także inwestorzy zewnętrzni.

Na terenie powiatu funkcjonuje podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan (tereny: Lotos Jasło, ZTS "Gamrat" S.A., Warzyce). Podstrefa Jasło - obejmuje obszar 44,65 ha (w tym rejon Rymanów - 8,0 ha oraz rejon Jedlicze - 0,84 ha). Zatrudnienie w Podstrefie Jasło na dzień 31.08.2009 r. znalazło 1 723 osób, w tym na nowych miejscach pracy - 570 osób. Nakłady inwestycyjne poniesione w podstrefie do dnia 31.08.2009 wynosiły 166 mln zł. 

Teren ma korzystne położenie komunikacyjne, zapewnia łatwy dostęp dla transportu samochodowego i kolejowego. Lokalizacja podstref umożliwia dogodne połączenie z Rzeszowem, Nowym Sączem i przejściami granicznymi z Ukrainą i Słowacją. Preferowane sektory przemysłowe w ramach branż to produkcja mebli, przemysł chemiczny i maszynowy, produkcja materiałów dla budownictwa, przemysł telekomunikacyjny i informatyczny oraz produkcja wykorzystująca nowoczesne technologie. Na terenie Jasła, w okolicy Warzyc podjęto działania mające na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Tworzy to nowy potencjał dla inwestorów na umiejscowienie swoich zakładów.

Do największych przedsiębiorstw w regionie, które zlokalizowane są na terenie miasta Jasła należą: Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat" S.A., który wytwarza m.in. rury, siding oraz styropian; Fabryka Armatur JAFAR S.A. w Jaśle; Nowy Styl Group - prężnie rozwijająca się firma z grupy meblarskiej, producent mebli oraz krzeseł; Tekpud - producent opakowań z tektury i wykrojników; Lotos Infrastruktura S.A.; Polwax S.A. - producent parafin przemysłowych; Orion Ergineered Carbons Sp. z o.o.; Baltic Wood S.A. oferujący ponad 400 produktów wykonanych z drewna, w tym m.in. trójwarstwowy parkiet panelowy. Tutejsza huta szkła oferuje szeroki asortyment wyrobów ze szkła kolorowego oraz witrażowego. Habys Sp. z o. o. - producent oraz dystrybutor sprzętu do masażu dedykowanego, w tym: stołów do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego. Dagmara Sp. z o.o. - znany i ceniony na świecie producent ozdób choinkowych. Firma JASŁOMET PPH Sp. J. - producent wyrobów nietypowych dla branży metalowej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz armatury przemysłowej. ZPUH CONFECTION świadczący usługi szycia wyrobów dla klientów zagranicznych z materiałów i towarów powierzonych. Branżę informatyczną reprezentuje firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. . Branżę usługową reprezentują m. in. Trans - Wiert Sp. z o.o. świadczący usługi w zakresie przewozu ładunków masowych i uniwersalnych, przewozu ładunków ciężkich i ponadnormatywnych, wykonywania usług sprzętowych dźwigami, spycharkami i koparkami, napraw pojazdów i działalności warsztatowej.

Przedstawiciele branży spożywczej to między innymi Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Naturex s.a. i zakład cukierniczy zajmujący się produkcją i dystrybucja szerokiego asortymentu słodyczy: PPHU Astra Sp. z o.o. Wiele znaczących przedsiębiorstw ma swoje siedziby poza miastem, jak choćby rozwijający się ZPOiW „VORTUMNUS" działający w Lisowie - producent ogórków konserwowych, przetworów owocowo-warzywnych i chrzanu.

 W poszczególnych gminach powiatu przeważają inne rodzaje działalności gospodarczej:

Gmina Brzyska - przeważają w niej niewielkie rolnicze gospodarstwa rodzinne o wielokierunkowym nastawieniu, głównie na uprawę zbóż i hodowlę trzody i bydła; usługi na rzecz tego sektora świadczą nowopowstałe podmioty gospodarcze, których na terenie gminy jest kilka; hurtownie, składy materiałów budowlanych i do produkcji rolnej w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców; do ważniejszych podmiotów gospodarczych należy przedsiębiorstwo IMI-CPN w Brzyskach. Ponadto, na terenie gminy działają małe zakłady i firmy zajmują się przetwórstwem drzewnym.

Gmina Dębowiec - pomimo iż użytki rolne na ternie tej gminy stanowią znaczną część powierzchni, jednakże jej szczególnym bogactwem są zasoby surowców mineralnych; w Foluszu, Łazach Dębowskich i Woli Cieklińskiej mieszczą się niewielkie złoża ropy i gazu zarządzane przez Krośnieński Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie; ważną rolę w zakresie spółdzielczości Bank Spółdzielczy w Dębowcu. Na terenie gminy prężnie rozwija się firma TRAFUNEK Bis Sp. z o.o., która zajmuje się kompleksową obsługą gastronomiczną imprez oraz własną produkcją (masarnia, piekarnia, garmażernia i ciastkarnia).

Gmina Jasło - podstawą utrzymania mieszkańców gminy Jasło są niewielkie gospodarstwa rolnicze, ale przede wszystkim praca w zakładach przemysłowych sąsiedniego Jasła; do ważniejszych miejscowych podmiotów gospodarczych należą:, Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa Stal - Met w Osobnicy (przemysł metalowy), Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz. i C.O. Jan Krzyżak w Wolicy - firma działającą w sektorze ogólnobudowlanym i ziemnym, Zakład Produkcyjno - Usługowy Urządzeń Sanitarnych i Gazowych Promont Józef Kaczor w Szebniach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe TAGORMET w Trzcinicy, Zakład Handlowo Usługowy "JARKOMET" Stanisław Jarecki w Trzcinicy producent m.in. betonu towarowego, Zakład Usług Tartacznych Drewzim w Zimnej Wodzie. Chłodnie "Karenfruit" Kazimierz Dziedzic w Jareniówce.

Gmina Miejska Kołaczyce - największy zakład na terenie gminy Kołaczyce to Zakład Ceramiki Budowlanej w Bieździadce, producent cegły i bloczków; Zakład Piekarniczo - Cukierniczy „Kołacz" S.C. Podobnie jak w pozostałych gminach powiatu dla znaczniej części mieszkańców źródłem skromnych dochodów są gospodarstwa rolne, najczęściej o niedużym areale. Na pograniczu dwóch miast Jasła i Kołaczyc funkcjonuje jeden z większych zakładów PPU "ASTRA" Sp. z o.o. w Krajowicach, którego podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja słodyczy na bazie karmelu.

Gmina Krempna - mieszkańcy gminy zajmują się głównie rolnictwem i leśnictwem; pracują także w licznych ośrodkach wypoczynkowych; wśród najważniejszych branży należą usługi leśne, usługi transportowe, handel oraz tartaki; mieszkańcy miejscowości Rozstajne nadal trudnią się wypalaniem węgla drzewnego; przedsiębiorców krajowych i zagranicznych gmina zachęca do inwestowania w sektorze turystycznym. Szansą dla rozwoju gminy jest turystyka rozwój infrastruktury turystycznej. Na terenie gminy funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne,  ośrodki wczasowe i obiekty hotelowe.

Gmina Nowy Żmigród - największą rolę w gospodarce tej gminy odgrywa rolnictwo; produkty rolnicze zagospodarowują m.in. ubojnia-masarnia w miejscowości Mytarz oraz Zakłady Mięsne w Nowym Żmigrodzie, Rol-bud w Mytarzy. Na terenie gminy dobrze rozwinięta jest baza gastronomiczna i noclegowa, funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, a także schronisko młodzieżowe.

Gmina Osiek Jasielski - mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa, znajdują się tu duża liczba gospodarstw indywidualnych wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej i roślinnej; na terenie gminy zarejestrowanych jest kilkadziesiąt zakładów usługowych i produkcyjnych, w tym: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Załężu, Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle kooperujące z usługowymi zakładami transportowymi z terenu gminy, Zakład Przetwórstwa Drzewnego w Samoklęskach, ponadto w gminie działają zakłady eksploatacji kruszyw, wydobywających surowiec miejscowego pochodzenia. Gmina stawia na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii wiatru, przy drodze Gorlice - Nowy Żmigród powstała ferma wiatrowa.

Gmina Skołyszyn - podobnie jak w poprzednich gminach większość powierzchni zajmują tereny rolnicze; na terenie gminy działa znane w całym kraju przedsiębiorstwo „VORTUMNUS" Lisów Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw; największe firmy w branży przemysłowej to Zakłady Metalowe oraz Fabryka Armatur Jafar S.A. w Przysiekach; w branży spożywczej działa Zakład Cukierniczy „KEKS" S.A. w Sławęcinie. W Skołyszynie ma swoją siedzibę Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD". W strukturze branżowej podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Skołyszyn dominują podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością handlową oraz branża dotycząca budownictwa.

Gmina Tarnowiec - to ważny ośrodek usługowo-gospodarczy dla okolicy; dużą renomą cieszą się od lat tutejsze huty szkła: „INCO-VERITAS" oraz Huta Szkła „GALICJAN" - wiele z ich wyrobów ze względu na walory estetyczne i wysoką jakość trafia na eksport; pozostałe ważniejsze podmioty gospodarcze to: Zakłady Drzewne w Tarnowcu, „ERKO" Czeluśnica; PPH Nowak Łajsce oraz „POLBOX" Czeluśnica; podobnie jak na terenie całego Powiatu Jasielskiego wiele osób utrzymuje się w uprawy roli.

W Powiecie Jasielskim najwięcej podmiotów gospodarczych skupia sekcja handlu i napraw. Dynamiczny rozwój sektora handlowego w ostatnich latach zaowocował m.in. powstaniem hipermarketów, kilku dużych centrów handlowych oraz sporą liczbą supermarketów. Drugą sekcją pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów stanowi sekcja przemysłu, a następnie sekcja obsługi nieruchomości i firm. Najmniej podmiotów skupia sekcja hoteli i restauracji oraz rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa.

Coraz więcej gospodarstw w powiecie nastawia swoją działalność na enoturystykę, czyli turystykę związaną z uprawą winorośli i produkcją wina. W Powiecie Jasielskim działa już kilkanaście winnic, i ciągle powstają nowe. Należy zastanowić się nad możliwościami, jakie daje tego rodzaju przedsięwzięcie, zarówno pod względem ekonomicznym, jak również turystycznym. Obecnie czynione są starania o utworzenie atrakcyjnej oferty enoturystycznej obejmującej Karpaty, poprzez połączenie oferty producentów wina z Węgier, Słowacji i Polski. Enoturystyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią światowego przemysłu turystycznego. Doświadczenie pokazuje, że na enoturystyce najbardziej mogą skorzystać małe gospodarstwa winiarskie.

Powiat Jasielski jest atrakcyjnym regionem dla inwestorów, mocną stroną są zasoby naturalne, w tym: nafta, minerały oraz lasy. Ponadto południowa część powiatu graniczy ze Słowacją, a nie bez znaczenia pozostaje także bliskie położenie względem Ukrainy. Powiat Jasielski jest również atrakcyjny turystycznie, głównie z uwagi na dobry stan środowiska naturalnego, walory krajobrazowe, ciekawe szlaki turystyczne, to sprzyja rozwojowi ekoturystyki i agroturystyki.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj