Mieszkańcy Trzcinicy, Przysiek, Siedlisk Sławęcińskich i Pustej Woli od lat czekali na budowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Ropy. W lutym br. rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja. Poseł Bogdan Rzońca, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Tadeusz Gorgosz wraz z Małgorzatą Wajdą – Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i Andrzejem Polakiewiczem – Kierownikiem Inspektoratu PZMiUW w Jaśle, w terenie sprawdzali poziom zaawansowania prac i stopień realizacji inwestycji.

 

W lutym 2017 r. oficjalnie rozpoczęto budowę lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich.

Inwestycja pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Koszt realizacji tego zadania to ponad 9,5 mln zł.

W ramach inwestycji powstanie ponad 6 km odcinek nowych obwałowań - w tym m.in. lewy wał rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich, obustronne wały potoku Młynówka (tj. wały cofkowe rzeki Ropy), wał opaskowy wokół oczyszczalni ścieków w Przysiekach - wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Ekipy budowlane wykonały najbardziej pracochłonne roboty przy śluzach hydrologicznych. Będzie ich 9 i będą odprowadzały pod wałem wody potoków spływających do Ropy. Wykonano także obwałowanie opaskowe wokół oczyszczalni ścieków w Przysiekach, trwa budowa wału wzdłuż potoku Młynówka. Na dzień dzisiejszy wykonano około 60 % prac, zaplanowanych do realizacji w ramach inwestycji.

Wały mają być gotowe do końca maja przyszłego roku. Realizacja inwestycji oznacza poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla ponad: 800 osób, 230 budynków mieszkalnych oraz 160 budynków gospodarczych, na obszarze o powierzchni ponad 280 ha.

IMG_5861
IMG_5861
IMG_5890
IMG_5890
IMG_5927
IMG_5927
IMG_5966
IMG_5966
IMG_6000
IMG_6000
IMG_6014
IMG_6014
IMG_6028
IMG_6028
IMG_6049
IMG_6049
IMG_6069
IMG_6069
IMG_6091
IMG_6091