W dniu 22 września br. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Panem Bogdanem Rzońcą Posłem na Sejm RP i zarazem Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury wizytowali teren projektowanych wariantów trasy Drogi Krajowej 73 w Kłodawie - Gmina Brzyska. Towarzyszyli im: Adam Pawluś Starosta Jasielski, Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska, Małgorzata Salacha Burmistrz Kołaczyc, Andrzej Konopka Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Stanisław Madejczyk Przewodniczący Rady Gminy Brzyska, Józef Gajda sołtys wsi Kłodawa oraz Jan Kutyna i Stanisław Uryniak mieszkańcy Gminy Kołaczyce.

Zgodnie z harmonogramem, dobiega końca realizacja umowy na wykonanie Studium Korytarzowego i STEŚ dla 35 km odcinka drogi DK-73 Pilzno-Jasło, w tym obwodnic Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła.

Cała trasa projektowanej DK 73 podzielona jest na trzy odcinki. Odcinek pierwszy zlokalizowany jest na terenie Miasta i Gminy Pilzno, odcinek drugi na terenie Gmin Brzostek i Kołaczyce, do granicy z Miastem Jasłem, odcinek trzeci do połączenia z DK 28.

W dniu 11 września br. na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w Warszawie zapadła wstępna decyzja o wyborze wariantu W2A na odcinku pierwszym oraz W2 na odcinku trzecim do dalszych prac przygotowawczych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę tej drogi. Na drugim odcinku nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie przebiegu drogi 73. Rekomendowane są dwa warianty W1 i W2. Obydwa przebiegają lewą stroną rzeki Wisłoki i będą przecinać drogę powiatową w miejscowości Kłodawa. Minister bezpośrednio zapoznał się z prawdopodobnym przebiegiem tej drogi. Przedstawione zostały mu problemy dotyczące uzgodnienia jej lokalizacji ze względu na zastrzeżenia związane z ochroną przeciwpowodziową.

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się z prośbą do Ministra Adamczyka o pomoc w szybkim rozwiązaniu powyższych problemów. Wariant W2 przewiduje przeniesienie przebiegu drogi 73 prawym brzegiem rzeki Wisłoki w miejscowości Bukowa, czyli "starym śladem" w/w drogi. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że na starym odcinku występują niebezpieczne zakręty oraz tereny osuwiskowe,  w związku z czym projektowana droga nie osiągnie parametrów drogi klasy GP. Ponadto wystąpią ograniczenia szybkości do 50 km/h. Rozwiązanie problemów przeciwpowodziowych może przyspieszyć realizację drogi na tym odcinku.     

Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz Przewodniczącemu Bogdanowi Rzońcy serdeczne podziękowania za środki przekazane na powyższą inwestycję, a także za wsparcie i przychylne podejście do tej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego.

 

P1050632
P1050632
P1050650
P1050650
P1050652
P1050652
P1050654
P1050654
P1050657
P1050657
P1050660
P1050660
P1050661
P1050661
P1050662
P1050662
P1050665
P1050665
P1050667
P1050667
P1050627
P1050627
P1050628
P1050628
P1050629
P1050629
P1050630
P1050630