W dniu 7 października br. Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP, odwiedził wiertnię PGNiG w Kramarzówce koło Jarosławia. Premier przedstawił perspektywy rozwoju wydobycia gazu na Podkarpaciu.

W Kramarzówce znajdują się, odkryte przez jasielskich geologów, duże złoża gazu ziemnego. Pan Premier przedstawił perspektywy rozwoju wydobycia gazu na terenie Podkarpacia. Potencjał znajdujących się tu złóż to 150 mld m³ gazu. Z tytułu eksploatacji wpłyną środki finansowe do 127 gmin. Jest to wielka szansa na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Kramarzówka to nowy rozdział poszukiwania i wydobycia gazu na Podkarpaciu.

W spotkaniu udział wzięli: Joanna Kopcińska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk -  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bogdan Rzońca i Andrzej Matusiewicz – Posłowie na Sejm RP, Lucyna Podhalicz- Wojewoda Podkarpacki,  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz najwyższe władze spółek naftowych na czele z Piotrem Woźniakiem – Prezesem Zarządu PGNiG.

 

IMG_20181007_094755
IMG_20181007_094755
IMG_20181007_095738
IMG_20181007_095738
IMG_20181007_101456
IMG_20181007_101456
IMG_20181007_085249
IMG_20181007_085249