- Zebraliśmy się tutaj, aby w wielkie święto narodu polskiego świętować historyczną chwilę, czyli jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez najjaśniejszą Rzeczypospolitą Polską, po 123 latach niewoli”. Tymi słowami  Adam Pawluś, Starosta Jasielski, przywitał zgromadzonych w Parku Miejskim w Jaśle uczestników obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Odzyskanie niepodległości nie przyszło nagle. Było wynikiem różnorakich działań podejmowanych na przestrzeni ponad stu lat. Różne drogi prowadziły do odzyskania niepodległości. Jedną z nich szli powstańcy pragnący niepodległość wywalczyć zbrojnie. Inną drogę wybrali ci, którzy obrali metody pokojowe propagując wytężoną pracę oświatową i uświadamiającą w ramach niewielkich praw i swobód przyznawanych przez zaborców. – mówił  Starosta, podkreślając trudną drogę do odzyskania niepodległości.

Starosta przypomniał, że w tamtym okresie Jasło liczyło około 10,5 tysiąca mieszkańców i pod tym względem było siódmym miastem zachodniej Galicji. Podkreślił, że pełniło wówczas rolę ważnego ośrodka polityczno-administracyjnego, w którym mieściła się siedziba rady powiatowej, sąd okręgowy, elektrownia, kasa oszczędności, urząd pocztowy, park miejski. Wzniesiono wówczas wiele gmachów, m.in. budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Podkreślił ogromną rolę tej organizacji w dążeniu do odzyskania niepodległości. – Było najliczniejszą i najważniejszą organizacją niepodległościową działającą wówczas w Jaśle. Założone zostało w 1887 roku i działało w myśl hasła „Mens sana in corpore sano”, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Towarzystwo skupiało w swoich szeregach przede wszystkim przedstawicieli jasielskiej inteligencji i przygotowywało przyszłe kadry do pracy w niepodległej Polsce. – mówił.

Na zakończenie Starosta wezwał do aktywnego patriotyzmu: – Niepodległość odzyskana w tak trudnych i dramatycznych warunkach wymaga od każdego Polaka, od nas wszystkich, troski o Ojczyznę. Skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Dzisiaj my przejmujemy odpowiedzialność za wolność Polski. Stajemy niestety przed kolejnymi poważnymi zagrożeniami naszego niepodległego bytu. Wsparci przykładem naszych ojców broniących niepodległości dajmy z siebie wszystko dla naszej niepodległej Ojczyzny.

Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Świętego Antoniego w Jaśle, której przewodniczył o. Paweł Sroka, gwardian klasztoru, w asyście księży proboszczów miejskich parafii rzymskokatolickich.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta do Parku Miejskiego. Po drodze delegacja, w skład której weszli przedstawiciele parlamentarzystów, na czele z Alicją Zając – Senator RP, samorządowców, komendantów służb, dyrektorów i prezesów instytucji,  w imieniu lokalnej społeczności oddała hołd pod tablicami upamiętniającymi wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku (budynek przy ulicy Kołłątaja 18) i marszałka Józefa Piłsudskiego, na frontonie kościoła Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

W Parku Miejskim oddano hołd poległym w walce o niepodległość Ojczyzny. Wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełnili Strzelcy z Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy oraz harcerze. Po odegraniu hymnu państwowego przez Miejsko-Kolejową Orkiestrę Dętą odczytano apel pamięci. Następnie symboliczne wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz reprezentacje jasielskich szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy i organizacji politycznych.

Na zakończenie uroczystości Orkiestra wykonała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie uczestnicy patriotycznych uroczystości przemaszerowali z Parku na płytę Rynku, gdzie w południe odśpiewano Hymn Narodowy.

list Wojewody

przemówienie Starosty

 

P1070864
P1070864
P1070867
P1070867
P1070868
P1070868
P1070869
P1070869
P1070870
P1070870
P1070874
P1070874
P1070878
P1070878
P1070880
P1070880
P1070881
P1070881
P1070886
P1070886
P1070889
P1070889
P1070890
P1070890
P1070892
P1070892
P1070895
P1070895
P1070896
P1070896
P1070903
P1070903
P1070904
P1070904
P1070906
P1070906
P1070910
P1070910
P1070912
P1070912
P1070917
P1070917
P1070918
P1070918
P1070922
P1070922
P1070923
P1070923
P1070924
P1070924
P1070926
P1070926
P1070935
P1070935
P1070939
P1070939
P1070943
P1070943
P1070956
P1070956
P1070959
P1070959
P1070964
P1070964
P1070967
P1070967
P1070979
P1070979
P1070994
P1070994
P1080021
P1080021
P1080036
P1080036
P1080038
P1080038
P1080046
P1080046
P1080057
P1080057
P1080063
P1080063
P1080066
P1080066
P1080070
P1080070
P1080074
P1080074