W dniu 9 listopada br. w Ożennej odbyły się uroczystości związane z rocznicą śmierci Ing. Vladimira Kozaka, Dyrektora Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego. Przedstawiciele samorządów Słowacji i Polski spotkali się przy obelisku, którego odsłonięcie nastąpiło 27 listopada 2017 roku, na którym umieszczony jest napis: „Dla upamiętnienia przyjaźni i współpracy polsko-słowackiej, w dowód wdzięczności Ing. Vladimirowi Kozakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego”.

W uroczystościach przy obelisku w Ożennej udział wzięli licznie zgromadzeni goście zarówno ze strony polskiej jak i słowackiej. Honorowymi gośćmi obchodów były żona, córka i wnuczka śp. Vladimira Kozaka.  Obecny był również Peter Kocisko, Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionalnych Kraju Preszowskiego.
Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Powiatu Jasielskiego w składzie Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski oraz Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Jan Juszczak – Starosta krośnieński, Bogusław Waksmundzki – Członek Zarządu Powiatu w Nowym Targu, przedstawiciel dyrekcji Małopolskiego Zarządu Dróg.

Wszyscy zgromadzenie ze wzruszeniem wspominali osobę śp. Vladimira Kozaka. Powiat Jasielski we współpracy z administracją reprezentowaną przez Dyrektora zrealizował dwa projekty. Pierwszy z nich pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Krosno-Toki” spowodował, że droga 992 uzyskała połączenie z siecią dróg słowackich, co ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego. Drugi projekt pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874 Dębowiec – Kopaniny” po stronie polskiej pozwolił w radykalny sposób poprawić dostępność komunikacyjną miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a zwłaszcza do miejscowości stanowiącej cel pielgrzymek, jaką jest Dębowiec z  wspaniałą  Bazyliką Matki Bożej Płaczącej z La Salette. Kolejny projekt budowy nowego odcinka drogi, który powstanie na terenie miasta Jasła, na przedłużeniu drogi 992, również był wspierany przez Dyrektora i dzięki temu doczeka się wykonania. Ogromne zaangażowanie Dyrektora Vladimira Kozaka, jego profesjonalizm sprawił, że wspólne projekty uzyskiwały zawsze wysoką punktację i mogły być realizowane. 

Adam Pawluś, Starosta Jasielski wspominając śp. Vladimira Kozaka przypomniał, że swoją ofiarną pracą doprowadził do tego, że góry nie rozdzielają naszych narodów, ale je łączą.  W ten sposób Starosta nawiązał do słów śp. Jana Pawła II.

IMG_6528
IMG_6528
IMG_6531
IMG_6531
IMG_6532
IMG_6532
IMG_6538
IMG_6538
IMG_6548
IMG_6548
IMG_6562
IMG_6562
IMG_6569
IMG_6569
IMG_6576
IMG_6576