W dniu 19 października 2018 roku po raz pierwszy w Jaśle obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto to zostało ustanowione nieprzypadkowo, ponieważ jest to dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystości w Jaśle rozpoczęły się o godz. 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym. Starosta Jasielski Adam Pawluś przywitał przybyłych gości: Alicję Zając Senator RP, Bogdana Rzońcę Posła na Sejm RP, licznie zgromadzoną młodzież jasielskich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” i NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie Oddział w Jaśle. Uczniowie przygotowali inscenizację słowno – muzyczną poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, która została przyjęta gromkimi oklaskami. Pan dr Artur Brożyniak z IPN w Rzeszowie wygłosił referat „Ks. Jerzy Popiełuszko kapelan Solidarności”. O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle odbyła  się Msza Św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. Artur Kostrząb. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dr Stanisław Marczak, ks. Tadeusz Paszek i ks. Gerard Stanula. Homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. Uroczystość uświetniły liczne poczty NSZZ „Solidarność” i jasielskich szkół ponadgimnazjalnych. Po zakończeniu Eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, przy której drużyna strzelców z LO w Kołaczycach wystawiła honorową wartę oraz odczytała apel poległych poświęcony niezłomnym kapłanom. Następnie złożonowieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Wieńce złożyli: Bogdan Rzońca Poseł na Sejm RP, Adam Pawluś, Tadeusz Gorgosz i Andrzej Czernecki w imieniu władz samorządowych powiatowych, Ryszard Pabian i Henryk Rak w imieniu władz miejskich, dr. Marian Stój Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Paweł Pietrusza w im. NSZZ „Solidarność” w Jaśle, Kazimierz Rozenbeiger „Solidarni w Jaśle”, Kazimierz Potyrała oraz delegacja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego. Na zakończenie Adam Pawluś Starosta Jasielski podziękował organizatorom za przygotowanie a uczestnikom za uświetnienie tej uroczystości.

 

P1070368
P1070368
P1070369
P1070369
P1070370
P1070370
P1070373
P1070373
P1070374
P1070374
P1070376
P1070376
P1070379
P1070379
P1070381
P1070381
P1070382
P1070382
P1070383
P1070383
P1070384
P1070384
P1070386
P1070386
P1070392
P1070392
P1070397
P1070397
P1070410
P1070410
P1070413
P1070413
P1070414
P1070414
P1070415
P1070415
P1070416
P1070416
P1070417
P1070417
P1070418
P1070418
P1070421
P1070421
P1070425
P1070425
P1070432
P1070432
P1070436
P1070436
P1070441
P1070441
P1070448
P1070448
P1070449
P1070449
P1070450
P1070450
P1070451
P1070451
P1070452
P1070452
P1070453
P1070453
P1070456
P1070456
P1070458
P1070458
P1070464
P1070464
P1070465
P1070465
P1070466
P1070466
P1070469
P1070469
P1070472
P1070472
P1070473
P1070473
P1070480
P1070480
P1070482
P1070482
P1070483
P1070483
P1070484
P1070484
P1070489
P1070489
P1070490
P1070490
P1070492
P1070492
P1070494
P1070494
P1070503
P1070503

 

 

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się obchody związane z nadaniem Sztandaru Nadleśnictwu Kołaczyce. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.


Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Adama Loreta w Parku Miejskim w Jaśle. Adam Loret, urodzony w Jaśle pod koniec 1884 r., był pierwszym dyrektorem i organizatorem Lasów Państwowych, patriotą, leśnikiem i osobą zaangażowaną w ochronę przyrody. Następnie uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej w Kościele pw. św. Anny w Kołaczycach, gdzie miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru Nadleśnictwu Kołaczyce.
W obchodach udział wzięli: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem – Starostą Jasielskim, Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na czele z Grażyną Zagrobelną – Dyrektor RDLP w Krośnie, przedstawiciele Nadleśnictwa Kołaczyce na czele z Arturem Paczkowskim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Kołaczyce.

P1070343
P1070343
P1070346
P1070346
P1070349
P1070349
P1070350
P1070350
P1070356
P1070356
P1070362
P1070362

 

W dniu 12 października br. na terenie jasielskiego zakładu PKP Cargo został odsłonięty i poświęcony pomnik Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pomnik został ufundowany przez pracowników PKP Cargo w dowód wdzięczności za to, że zakład naprawy wagonów ponownie funkcjonuje.


Poprzedni Zarząd PKP Cargo w Jaśle doprowadził do likwidacji Zakładu Napraw Wagonów. W latach 2015-2016 Sekcja Utrzymania Wagonów w Jaśle była nieczynna, a 60 pracowników przebywało na nieświadczeniu pracy. Dzięki interwencji Bogdana Rzońcy, Posła na Sejm RP, w roku 2016 Zarząd PKP Cargo S.A. podjął decyzję o ponownym uruchomieniu zakładu i wznowieniu napraw wagonów. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 74 pracowników, wagony naprawiane są w zakresie od naprawy bieżącej po naprawę główną.
W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika udział wzięli: Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem, Starostą Jasielskim, kolejowe organizacje związkowe na czele z przewodniczącymi, poczty sztandarowe, pracownicy i emeryci kolejowi.
Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński w swoim przemówieniu podkreślił konieczność modernizacji linii kolejowej nr 108 Stróż – Krościenko i jeszcze dalej linii kolejowej 102 prowadzącej przez Ukrainę do Przemyśla.
Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński powiedział, że w jasielskim zakładzie będą prowadzone dalsze inwestycje, a zwłaszcza powstanie specjalistyczna malarnia do malowania wagonów oraz rozbudowa parku maszynowego w celu większej ilości i kompleksowej naprawy rewizyjnej zestawów kołowych.
Starosta Jasielski, Adam Pawluś poinformował, że PKP Cargo, Południowy Zakład Spółki w Katowicach, podjął współpracę ze Starostwem Powiatowym w Jaśle w kwestii uruchomienia w średniej szkole zawodowej klas o profilu kolejowym, które będą kształcić przyszłych pracowników dla PKP Cargo i PKP Polskich Linii Kolejowych. Jest już gotowe porozumienie i być może klasę o takim kierunku uda się otworzyć już od przyszłego roku szkolnego.

 

P1060828
P1060828
P1060835
P1060835
P1060840
P1060840
P1060846
P1060846
P1060852
P1060852
P1060890
P1060890
P1060911
P1060911
P1060927
P1060927

 

 

 

W dniu 12 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Stadionu Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Trzcinicy. Dzięki realizacji tej inwestycji szkoła zdobyła nowoczesny obiekt do prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych na wysokim poziomie. Obiekt będzie służył społeczeństwu Powiatu Jasielskiego do realizacji treningów lekkoatletycznych oraz organizacji zawodów.

 

W uroczystym otwarciu i poświęcenie Stadionu Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Trzcinicy uczestniczyli:  Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP, Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem i Tadeuszem Gorgoszem – Starostą i Wicestarostą Jasielskim, projektanci i wykonawcy stadionu, sportowcy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie.

Projekt pn.  „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych” zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2017.

Całkowity koszt przebudowy stadionu wyniósł 5 mln 200 tyś. zł, z czego 3 mln zł zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki realizacji tej inwestycji szkoła zdobyła nowoczesny obiekt do prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych, na wysokim poziomie. Nawierzchnia bieżni posiada parametry najwyższej światowej klasy, podobnie jak na wielu obiektach olimpijskich. Stadion uzyskał certyfikat PZLA kategorii VA, a dzięki uzyskanemu świadectwu mogą być na nim rozgrywane zawody rangi mistrzostw Polski lub inne zawody rangi międzynarodowej.  Rekordy ustanawiane na tym obiekcie będą uznawane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Obiekt ma służyć przede wszystkim społeczeństwu Powiatu Jasielskiego, do realizacji treningów lekkoatletycznych oraz organizacji zawodów. Nastąpiła również poprawa bazy szkoleniowej Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy i dostosowanie jej do standardów europejskich.

W swoim przemówieniu  Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP podkreślił jak istotna jest współpraca lokalnych społeczności z parlamentarzystami, bo tylko dzięki temu powstają inwestycje, które wydają się niemożliwe do realizacji.

Tadeusz Gorgosz, Wicestarosta Jasielski, dziękując wszystkim za wkład włożony w powstanie stadionu przypomniał jednocześnie, jak trudną drogę trzeba było przejść od wykonania projektu stadionu w 2010 roku, do jego realizacji. Inwestycję ostatecznie zakończono 11 września 2018 roku.

 

P1060989
P1060989
P1060949
P1060949
P1060960
P1060960
P1060966
P1060966
P1060980
P1060980
P1060999
P1060999
P1070006
P1070006
P1070022
P1070022
P1070033
P1070033
P1070075
P1070075
P1070082
P1070082

 

 

 

9 października 2018 r. na spotkaniu DKK „Liberatorium” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle rozmawialiśmy o książce Joanny Bator"Purezento".

 

Joanna Bator w niezwykle piękną japońską scenerię wplotła swoją powieść "Purezento". To historia traumy i próby (zresztą udanej), pogodzenia się ze stratą. Dzieje się to za sprawą trudnej sztuki kintsugi, której nauka pozwoliła głównej bohaterce na mentalną przemianę.

„Zdrada mówi językiem tysiąca małych potknięć. Nadaje sztuczną barwę uśmiechowi, zmienia smak potu i śliny” - czytamy w powieści.

Zanurzając się w pięknie otaczającej przyrody otwierała swoje rany powstałe po śmierci ukochanego i tym niezwykłym spoiwem kleiła skorupy życia - powiedziała Barbara Tora.

Stanisława Czernik:

Wielką zaletą książki jest subtelnie i ze znawstwem nakreślony obraz Japonii, a ściślej Tokio. Uroki przyrody i obyczajów, przedstawienie bez nachalności zasad buddyzmu i zen, które kształtują kulturę Wschodu. (...) Paradoksem tej opowieści jest fakt, że tak wspaniały dar otrzymała od ludzi o odmiennej niż europejska kulturze i mentalności. A otwartość na wartości odmieniała jej osobowość i przywróciła utraconą hierarchię wartości.

 

Izabela Boltryk, która ma za sobą doświadczenie emigracji, uważa że przebywając w innej kulturze należy zwracać uwagę na szczegóły i detale.

 

W powieści znajdziemy sporo metafor, znaków i symboli, których odczytywanie sprawi czytelnikowi niebywałą przyjemność.

Na zakończenie Krystyna Ziemba, moderatorka DKK "Liberatorium" wręczyła Stanisławie Czernik nagrodę książkową za recenzję miesiąca, którą otrzymała z Instytutu Książki. Gratulujemy!

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle  uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Rzeszowie.

 DKK lib (2).JPG

MBP w Jaśle