Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Inne

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Opacie, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 157/1 

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 359 położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 01-Kowalowy oznaczonej w ewidencji jako działka nr 754

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 01-Kowalowy oznaczonej w ewidencji jako działka nr 772

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 359, położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie, gmina Nowy Żmigród.

 

Postanowienie Starosty Jasielskiego w przedmiocie uzupełnienia decyzji Starosty Jasielskiego z dnia 28 07 2017 znak GN-II 6821 118 2016

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 359 położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród

 

III zapytanie ofertowe na wymianę orynnowania na budynku garażowym położonym w Nowym Żmigrodzie

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ew. gruntów jako działka nr 359, położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gm. Nowy Żmigród.

Zapytanie ofertowe na koszenie traw na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa

 

Zapytanie ofertowe na koszenie traw na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - Toki

 

III zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w dwóch budynkach położonych w Jaśle przy ul Słowackiego 6

 

II Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - wymiana orynnowania na budynku garażowym położonym w Nowym Żmigrodzie

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1190/4 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

 Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - wymiana orynnowania na budynku położonym w Nowym Żmigrodzie

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 728/2

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 728/2

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Gorzyce gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 497 498 499

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Gorzyce gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 497 498 499

 

II Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w dwóch budynkach położonych w Jaśle przy ul Słowackiego 6

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 21 25 75 oraz 244

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 21 25 75 oraz 244

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej w ewidencji jako działka nr 319/1

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 319/1

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej w ewidencji jako działka nr 420

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 420

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej w ewidencji jako działka nr 220

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 220

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej w ewidencji jako działka nr 214

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 214

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej w ewidencji jako działka nr 218

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 218

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w dwóch budynkach położonych w Jaśle przy ul. Słowackiego 6

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 1190/4 położona w obrębie Trzcinica gmina Jasło

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym połozonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 359

 

 II Zapytanie ofertowe na koszenie traw na nieruchomościach będących własnością Powiatu Jasielskiego

 

Postanowienie Starosty Jasielskiego z dnia 30 06 2017 znak GN-II.683.98.2016

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 728/2

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystnaia z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 728/2

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Gorzyce gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działki nr 497 498 oraz 499

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystnaia z nieruchomości położonej w obrębie Gorzyce gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działki nr 497 498 oraz 499

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 1503/6 położoną w obrębie Trzcinica gmina Jasło

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 1087/1 położoną w obrębie Trzcinica gmina Jasło

 

Postanowienie Starosty Jasielskiego z dnia 23 06 2017 znak GN-II.6821.66.2017

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 1035/2 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 417/1 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 416/1 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 1086/1 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki ewid nr 1085/3 1085/5 położone w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 1076/1 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 400/1 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewid nr 399/4 położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 982/1

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 982/1

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 981

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 981


Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 218

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 218

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 214

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 214

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 220

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 220

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 420

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 420

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 319/1

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 319/1

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 21 25 75 oraz 244

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 21 25 75 oraz 244

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 441 i 442

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 441 i 442

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 605

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 605

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 280 i 285

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczeniasposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Nowy Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 280 i 285

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 486

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 486

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 374

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 374

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 336

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 336

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 800 801 806 813/1 oraz 813/2

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 800 801 813/1 oraz 813/2

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 559

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 559

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1057

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1057

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1046

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1046

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1045

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1045

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 981

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 981

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 48 i 61/1

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 48 i 61/1

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka 1007

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1007

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczeciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 342 

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 342

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1056

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 1056

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 977, 1012 oraz 1024

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Toki gmina Nowy Żmigród oznaczonych jako działki nr 977, 1012 oraz 1024

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 742 i 983/2

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska gmina Nowy Żmigród, oznaczonych jako działki nr 742 i 983/2

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 219

 

Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród gmina Nowy Żmigród, oznaczonej jako działka nr 219

 

Decyzja Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród oznaczonej jako działka nr 357

 

 Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości połozonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie gmina Nowy Żmigród, oznaczonej jako działka nr 357

 

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1503/6 położoną w Trzcinicy

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 398/1 położoną w Trzcinicy

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1087/1 położoną w Trzcinicy

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1086/1 położoną w Trzcinicy

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 1085/3 oraz 1085/5 położone w Trzcinicy

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1076/1 położoną w Trzcinicy

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1035/2 położoną w Trzcinicy

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 438/1 oraz 439/1 położone w Trzcinicy

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 417/1 położoną w Trzcinicy

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 416/1 położoną w Trzcinicy

 

 

Zapytanie ofertowe na koszenie traw na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa

pdf Informacja

 

Zapytanie ofertowe na koszenie traw na nieruchomościach będących własnością Powiatu Jasielskiego

pdfInformacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 1045

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 1045

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 981

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 981

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród oznaczonej jako działki nr 48 i 61/1

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stary Żmigród oznaczonej jako działki nr 48 i 61/1

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 1007

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 1007

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Makowiska oznaczonej jako działka nr 342

pdfInformacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Makowiska oznaczonej jako działka nr 342

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 1056

pdfInformacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 1056

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działki nr 977 1012 oraz 1024

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działki nr 997, 1012 oraz 1024

pdf Informacja

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, położonej w obrębie Makowiska oznaczonej jako działka nr 742 i 983/2

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, połozonej w obrębie Makowiska oznaczonej jako działki nr 742 i 983/2

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, położonej w obrębie Stary Żmigród, oznaczonej jako działka nr 219

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jaslelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w obrębie Stary Żmigród oznaczonej jako działka nr 219

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie oznaczonej jako działka nr 357

pdf Informacja

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie Siedliska Żmigrodzkie, oznaczonej jako działka nr 357

pdf Informacja

 

Decyzja Starosty Jasielskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 11, położonej w obrębie Czekaj, Gmina Osiek Jasielski

pdfInformacja

 

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu wraz z ich wycinką z działki położonej w Nowym Żmigrodzie

pdf Informacja

 

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej obciążenia użytkowego stropu miedzykondygnacyjnego w budynku położonym przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle

pdfInformacja

 

 Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 09-Górka, miasto Jasło, oznaczonej jako działka nr 1628/6

pdf Informacja

 

Decyzja Starosty Jasielskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 329/2, położonej w obrębie Desznica, gmina Nowy Żmigród

pdfInformacja

 

Decyzja Starosty Jasielskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 268/1, położonej w obrębie Błażkowa, gmina Brzyska

pdfInformacja

 

Decyzja Starosty Jasielskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 268/1, położonej w obrębie Błażkowa, gmina Brzyska

pdfInformacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Czekaj, oznaczonej jako działka nr 11

pdfInformacja

 

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej obciążenia użytkowego stropu miedzykondygnacyjnego w budynku położonym przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Makowiska, oznaczonej jako działka nr 728/2

pdfInformacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Błażkowa, oznaczonej jako działka nr 268/1

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Błażkowa, oznaczonej jako działka nr 268/1

pdf Informacja

 

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Desznica, oznaczonej jako działka nr 329/2

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewid jako działka nr 982/1

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewid jako działka nr 981

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewid jako działka nr 287

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewid jako działki nr 21, 25, 75, 244

 pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewid jako działka nr319/1

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewid jako działka nr420

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonejw ewidencji jako działka nr 220

 pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonejw ewidencji jako działka nr 214

 pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonejw ewidencji jako działka nr 218

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonejw ewidencji jako działka nr 342

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1007

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działki nr 48 oraz 61/1

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 981

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1045

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1046

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1057

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 559

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działki nr 800, 801, 806, 813/1 oraz 813/2

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Siedliska Żmigrodzkie, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 336

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 374

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 452

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 486

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Nowy Żmigród gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działki nr 280 oraz 285

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Siedliska Żmigrodzkie, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji jako działka nr 605

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 441 oraz 442

pdf Informacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1056

 pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 977, 1012 oraz 1024

pdfInformacja

 

 Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Makowiska, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 742 oraz 983/2

 pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 219

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonym w obrębie Siedliska Żmigrodzkie, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 357

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Czekaj, gmina Osiek Jasielski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11.

 pdfInformacja

 

Postanowienie o sprostowaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1039/1

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 444, położonej w obrębie 11-Sobniów II, Miasto Jasło do jej udostępnienia PGE Dysrybucja w celu wykonania remontu

pdfInformacja

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Błażkowa

pdfInformacja

 

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Glinik Polski, gmina Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 136.

pdfInformacja

 

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 22-Brzyszczki II, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1198/5

pdfInformacja

 

  OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 

 

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1039/1

pdfInformacja

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1013/2

pdfInformacja

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1024/2

pdfInformacja

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 926/2

pdfInformacja

Decyzja zobowiązująca do udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 13-Wądoły, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144

pdfInformacja

 

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Glinik Polski, gmina Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 136

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 22-Brzyszczki II, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1198/5.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 926/2.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1024/2.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1013/2.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 21-Brzyszczki I, miaso Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1039/1

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęcu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 13-Wądoły, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144

 pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w Sobniowie

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości połozonej w Gliniku Polskim

pdfInformacja

Informacja o zgłoszeniu budowy kontenerowej stacji trafo oraz przyłącza energetycznego do budynku produkcyjno - magazynowego

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

pdfInformacja

 

Pisemny przetarg ofertowy na koszenie traw na nieruchomościach położonych na terenie Powiatu Jasielskiego

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

 

Decyzja w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie 10-Sobniów I, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303.

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 10-Sobniów I, miasto Jasło, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 131 i 132.

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości

pdfInformacja

 

 

 

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na: Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na: Wycinkę drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na: Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja

Decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 219/2 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie Lisów, gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

pdfInformacja

Decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 243/2 o pow. 0,0009 ha, położonej w obrębie Lisów, gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchmości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 14-Niegłowice, miasto Jasło, oznaczonej w ewdidencji gruntów jako działka nr 231/1.

pdfInformacja

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na: Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

pdfInformacja

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na: "Sprzedaż drzew na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki oraz uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 20 drzew „na pniu” wraz z ich wycinką z działki ewid. Nr 1791/15 położonej w Trzcinicy.

pdfOgłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym.

pdfSpecyfikacja istotnych warunków sprzedaży drewna.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej w budnku mieszkalnym położonym przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle.

pdf Zapytanie ofertowe

pdf Oferta

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 14-Niegłowice, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/1

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 14-Niegłowice, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 251

pdfInformacja

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym

pdfInformacja

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Błażkowa-Jodłowa wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie usuwanie pojazdów, oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

Zaproszenie

Formularz - 1

Formularz - 2

Formularz - 3

Formularz - 4

 

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania 

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania

pdfInformacja

 

Decyzje ustalające odszkodowanie, za udostępnienie i powstałe szkody na nieruchomościach o niereguloawnym stanie prawnym, położonych w obrębie Łężyny, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1067/2, 1068, 1189, 1389, 1390,1421.

1 - Decyzja

2 - Decyzja

3 - Decyzja

4 - Decyzja

5 - Decyzja

6 - Decyzja

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym - Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Żmigród, Gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1168.

pdfInformacja

Kopia Mapy Zasadniczej

Decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchmość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 776/2 o pow. 0,0092 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn 

pdfInformacja

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 
11-Sobniów II, Miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304.

pdfInformacja

Szkic Sytuacyjny

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, 
Gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1888.

pdfInformacja

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym - Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince - 10 zadań.

pdfInformacja

Informacja Starosty Jasielski o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości 
o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 14-Niegłowice, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 251.

pdfInformacja

Informacja Starosty Jasielski o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości 
o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 14-Niegłowice, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 231/1.

pdfInformacja

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Łężyny, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1067/2, 1068, 1189, 1389, 1390, 1421.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 11-Sobniów II, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1168.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1314/2 o pow. 0,0050 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 775/2 o pow. 0,0096 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1318/2 o pow. 0,0299 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako działka ewid. nr 54/2 o pow. 0,0067 ha oraz działka ewid. nr 56/2 o pow. 0,0252 ha, położonych w obrębie Lisów, gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1888.

pdfInformacja


 Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na wycinkę 10 sztuk drzew z działki ewid. nr 700/8 położonej w Jaśle, obręb nr 06 – Zachód.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 16-Karczorowy, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 531.

pdfInformacja


Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym - Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja


Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż autobusu marki Mercedes Benz Sprinter

pdfInformacja


Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym - Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja


 "Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 10 drzew "na pniu" wraz z ich wycinką z działki ewid. nr 700/8 położnej w Jaśle, obręb nr 06 - Zachód."

pdfInformacja


Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 11-Sobniów II, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 304.

pdfInformacja


 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew

pdfInformacja


Zapytanie ofertowe na wykonanie prezglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budnyku użyteczności publicznej i w budynku mieszkalnym położonym prz ul. Słowackiego 6 w Jaśle.

pdfInformacjaOgłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki Mercedes-Benz Sprinter 416 DCI 19

pdfInformacja


Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej jako działka ewid. nr 1168.

pdfInformacja

 

 

 

Informacja o zamiarze wszcęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1888.

pdfInformacja

 Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, miasta Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 531.

pdfInformacja

 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej i w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle.

pdfInformacja

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Łężyny, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1067/2, 1068, 1189, 1389, 1390, 1421.

pdfInformacja

Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 531

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354.

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 430.

pdfInformacjaDecyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 10-SobniówI, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134

pdfInformacjaZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym,
położonej w obrębie 05-Hankówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354

pdfInformacjaZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, 
położonej w obrębie 05-Hankówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 430

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 10-Sobniów I, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134

pdfInformacja

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż platformy Hiro-320

pdfInformacja

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 430.

pdfInformacja


Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 354.

pdfInformacja


Decyzja zmieniająca decyzje Starosty Jasielskiego z dnia 31.12.2013 r., znak GN-II.6853.13.2013 ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 1421, 1389, 1390, 1189, 1068, 1067/2, położone w obrębie Łężyny, gm. Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 10-Sobniów I, miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 134.

pdfInformacja

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, nr 1559/3, położonej w obrębie Dębowiec, gm.Dębowiec.

pdfInformacja


 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, nr 1421, 1389, 1390, 1189, 1068, 1067/2, położonych w obrębie Łężyny, gm.Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1565, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”. 

 pdfInformacja


Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, w obrębie Zarzecze - gm Dębowiec

pdfInformacja


 Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1905, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”.

pdfInformacja


 Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1567, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”.

 pdfInformacja


  Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1566, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”.

pdfInformacja

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Toki oznaczonej jako działka nr 1007

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj