Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Badania jakości gleby i ziemi na terenie powiatu jasielskiego

 

Systematyczne badania agrochemiczne w tym badania stopnia zakwaszenia i zawartości  maro i mikroelementów w glebach pozwalają kontrolować stan środowiska glebowego i dostosować nawożenie do potrzeb uprawianych roślin, a tym samym wyklucza wpływ nadmiernego lub niezrównoważonego stosowania nawozów na środowisko naturalne (głównie wody gruntowe).

Jednym z elementów degradacji gleb w województwie podkarpackim jest nadmierne zakwaszenie obejmujące około 70% gleb użytkowanych rolniczo i wskaźnik ten od szeregu lat nie ulega poprawie. Wymienione gleby w zależności od kategorii agronomicznej (zawartość części spławialnych) wymagają niemal natychmiastowego wapnowania w dawkach 2,5 - 4,5 t CaO/ha.

Tylko poprzez regulację odczynu gleby można ograniczyć mobilność metali ciężkich (PB, Cd, Cr, Ni, Zn, Cu, Hg) i przyswajalność ich przez rośliny nawet przy ich naturalnej zawartości w glebie.

Problem zakwaszenia gleb jest zjawiskiem ogólnokrajowym i na dzień dzisiejszy brak jest jednoznacznych i ujednoliconych na terenie całego Kraju rozwiązań, które przyczyniłyby się do wzmożonego wapnowania.

Z badań prowadzonych na terenie powiatu jasielskiego wynika, że 74% przebadanego areału posiada bardzo kwaśny (43%) i kwaśny (31%) odczyn i wymaga niemal natychmiastowego wapnowania. Największy udział gleb o pH poniżej 5,5 stwierdzono na terenie gminy Nowy Żmigród (76%), Dębowiec (81%) i Skołyszyn.

Odnotowuje się nadal bardzo duży deficyt w glebach fosforu, średnio w gminie 77% badanych gleb a w gminach Brzyska 82%, Nowy Żmigród 84% i Osiek Jasielski  88%.

Na przestrzeni ostatnich lat podstawowe parametry gleby nie uległy znaczącej poprawie, a w przypadku fosforu nawet się pogorszyły.
 
 
Plik do pobrania:
 

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj