Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Inne strony www

 

Ministerstwo Środowiska

Tu możesz znaleźć między innymi:

 • akty prawne
 • system informacji prawnej „ Środowisko i gospodarka wodna"
 • wyjaśnienia do przepisów
 • materiały promocyjne
 • europejską sieć ekologiczną Natura 2000

Samorząd Województwa Podkarpackiego

www.podkarpackie.pl
www.wrota.podkarpackie.pl

Tu możesz znaleźć między innymi:

 • program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego
 • plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego
 • informacje środowisku na terenie Podkarpacia

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Tu możesz znaleźć między innymi:

 • dane dotyczące stanu środowiska w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jasielskim
 • materiały, publikacje i informacje o środowisku
 • monitoring jakości powietrza

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj