Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Programy ochrony środowiska

pdfProgram Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004 - 2015

pdfPlan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004 - 2015

Wyżej wymienione dokumenty zostały przyjęte przez Rade Powiatu uchwałą Nr XVI/97/04 w dniu 31 marca 2004 r.

 

pdfAKTUALIZACJA - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019

Wyżej wymieniony dokument został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXIV/231/09 w dniu 30 czerwca 2009 r. 

pdfAKTUALIZACJA - Program Ochrony Środowiska dla powiatu jasielskiego na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017

Wyżej wymieniony dokument został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr IV/12/2011 w dniu 3 lutego 2011 r.

 

pdfProgram ochrony powietrza dla strefy jasielskiej

Wyżej wymieniony dokument został przejęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLII/805/10 w dniu 25 stycznia 2010 r.

 

 

pdfProgram Ochrony środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r. 

Wyżej wymieniony dokument został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr LIX/415/2014 w dniu 6 listopada 2014 r.

 

 


 

 

 

SPRAWOZDANIE z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004 – 2015” za lata 2007 - 2008r. (maj 2009)

 

SPRAWOZDANIE z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019”(maj 2011)

 

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015”.  (maj 2007r)

 

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015” za lata 2007-2009.(czerwiec 2010r.)

 

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” za lata 2010-2012. (czerwiec 2013r.)

 

  

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021r.”

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj