Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 34 parter) w terminie do dnia 12.10.2020 r. do godziny 12.00.

 

23-2020-zal-nr-6-dokumentacja projektowa Pobierz

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf766.85 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf8.53 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc112.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf894.83 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc94.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf914.87 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc88.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf914.87 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4doc84.00 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4pdf701.20 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5doc114.00 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5pdf767.97 KBMagdalena Furman
STWiORB zał. nr 7zip31.34 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8doc86.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8pdf610.42 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9doc79.50 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr_9pdf532.56 KBMagdalena Furman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniupdf170.11 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 1 pdf205.57 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf306.13 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc85.50 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf217.60 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:11 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:16 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:16 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:16 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:16 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, wrzesień 2020 12:17 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, wrzesień 2020 12:20 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, wrzesień 2020 12:21 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, październik 2020 13:23 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, październik 2020 13:23 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12, październik 2020 14:51 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12, październik 2020 14:52 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, październik 2020 11:09 Magdalena Furman