Tytuł Wytworzony Odsłony
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 2+100 – 2+305,4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”, 27-Sie-2019 Odsłon: 442
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" - I etap 14-Sie-2019 Odsłon: 645
„Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle” 02-Sie-2019 Odsłon: 496
Przebudowa dróg powiatowych w ramach 3 części 01-Sie-2019 Odsłon: 728
Przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” 24-Lip-2019 Odsłon: 400
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle” w km 0+022 – 0+497 19-Lip-2019 Odsłon: 401
Przebudowa kominów wentylacji grawitacyjnej na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”. 03-Lip-2019 Odsłon: 354
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie 11-Cze-2019 Odsłon: 632
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”; Zadanie nr 05-Cze-2019 Odsłon: 812
Wymiana świetlików dachowych na dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”. 04-Cze-2019 Odsłon: 474