Tytuł Wytworzony Odsłony
Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 18-Lis-2020 Odsłon: 13
Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 09-Lis-2020 Odsłon: 15
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 05-Lis-2020 Odsłon: 45
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradn 05-Lis-2020 Odsłon: 85
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 29-Lis-2019 Odsłon: 345
Ogłoszenie o naborze na członka Komisji Konkursowej 06-Lis-2019 Odsłon: 290
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 06-Lis-2019 Odsłon: 360
Uchwała Nr 144/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2019 r. 21-Paź-2019 Odsłon: 268
Uchwała ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2019 21-Maj-2019 Odsłon: 345
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 08-Kwi-2019 Odsłon: 393