W dniu 31 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 564). Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół, dotacja dla uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W związku z powyższym, wypłata dotacji w kwietniu br. uwzględni:

  • rozliczenie dotacji przekazanej za marzec 2020 r. – zgodnie z zasadą dotychczas obowiązującą dotacja za marzec naliczona została na uczniów wg stanu na 1 dzień roboczy marca, obecnie konieczne jest ponowne jej przeliczenie, ponieważ dotacja ta należna była na każdego ucznia, który w lutym zrealizował tzw. frekwencję w wysokości co najmniej 50 %,
  • naliczenie dotacji za kwiecień nastąpi zgodnie z zasadą obecnie obowiązującą, w oparciu o frekwencję uczniów w lutym.
  • Ewentualne dotacje na następne miesiące, w których będzie obowiązywało czasowe  ograniczenie funkcjonowania szkół, dotacja za dany miesiąc naliczana będzie na taka ilość uczniów, którzy w lutym 2020 r. zrealizowali frekwencję w wysokości co najmniej 50%.

Przypominamy, iż nie ma obowiązku wypełniania oraz składania informacji o  faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za kwiecień br. oraz za każdy kolejny miesiąc, w którym obowiązywać będzie czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 09, kwiecień 2020 09:16 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, kwiecień 2020 09:18 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, kwiecień 2020 09:20 Paweł Krajciewicz