Jasło, dnia 4 grudnia 2019 r.

GN-II.6840.1.4.2019

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Jasielski podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości (netto w zł – należy doliczyć wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki

Tryb sprzedaży

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuję pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami

1.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży obejmuje działkę ewid. nr 755/7 o powierzchni 0,3425 ha, położoną w Skołyszynie, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr

KS1J/00036309/9

 

Działka ewid. nr 755/7 zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skołyszyn (Uchwała Rady Gminy Skołyszyn Nr XXVI/207/05
z dnia 09.11.2005 r.) położona jest w terenach oznaczonych symbolem PU – tereny z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 

Działka ewid. nr 755/7 o powierzchni
0, 3425 ha, położona jest w Skołyszynie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowo – administracyjnym o powierzchni użytkowej 727 m2.
Dojazd do nieruchomości odbywa się zjazdem z drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki jest płaski, ogrodzony, częściowo utwardzony, w pozostałej części pokryty trawą oraz krzewami ozdobnymi.
Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami produkcyjno – magazynowymi i usługowymi od strony zachodniej, zabudowa mieszkaniowa od strony północnej oraz tereny zadrzewione od wschodu.

 

290 000,00

Przetarg ustny nieograniczony

 

17 stycznia 2020 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, grudzień 2019 14:38 Łukasz Kosiba
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, grudzień 2019 12:27 Łukasz Kosiba