Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lat 26-Maj-2020 Odsłon: 2
Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony 18-Maj-2020 Odsłon: 10
Wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na czas oznaczony 3 lat 18-Maj-2020 Odsłon: 18
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy 04-Maj-2020 Odsłon: 251
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wola Cieklińska, gmina Dębowiec, oznaczonej jako działki nr 257/20 i 257/21 23-Kwi-2020 Odsłon: 25
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka nr 367 20-Kwi-2020 Odsłon: 26
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1143 30-Mar-2020 Odsłon: 35
Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położonej w miejscowości Skołyszyn 06-Mar-2020 Odsłon: 187
Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony 06-Lut-2020 Odsłon: 78
Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położonej w miejscowości Skołyszyn 20-Sty-2020 Odsłon: 235