Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Biuro Radców Prawnych

Biuro Radców Prawnych prowadzi obsługę prawną Rady i Zarządu Powiatu Jasielskiego oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Biuro nie udziela prywatnych porad prawnych osobom trzecim.

Do podstawowych zadań Biura Radców Prawnych należy w szczególności: 

  1. udzielanie opinii i wyjaśnień prawnych,
  2. opiniowanie projektów aktów prawnych i umów,
  3. prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych,
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi,
  5. przekazywanie informacji o ukazujących się aktach prawnych,
  6. uczestniczenie w posiedzeniach Rady, Zarządu i Komisji na ich zaproszenie,
  7. prowadzenie biblioteki prawniczej.

Uprawnienia i obowiązki radców prawnych w zakresie obsługi prawnej określa ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.).

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj