Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Podstawowy zakres działania rzecznika określa  ustawa z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. r. Nr 50, poz. 331  z późn. zm.). Art. 42 ust. 1 w/w ustawy wyszczególnia następujące zadania rzecznika: 

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. prawo wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  6. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom konsumentów.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj