Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Kancelaria Ochrony Informacji Niejawnych.

Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do podstawowych zadań Kancelarii Ochrony Informacji Niejawnych należy: 

  1. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłka dokumentów zawierających informacje niejawne,
  2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom do tego uprawnionym,
  3. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz w Starostwie.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj