Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wydział Komunikacji i Transportu

Karty informacyjne

Rejestracja pojazdów:

13 4486457
13 4486458

Prawa jazdy:

13 4486455

Transport drogowy, ośrodki szkolenia kierowców, stacje diagnostyczne:

13 4486459

Zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych:

13 4486456 / 13 4486455

 

Internetowa rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu

Aplikacja ta jest dostępna na stronie

www.rezerwacja.powiat.jaslo.pl 

Rezerwacja jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja z wyprzedzeniem do 21 dni roboczych.

Rezerwacją objęte są wyłącznie następujące sprawy:

1. Rejestracja pojazdów.

2. Wymiana dowodów rejestracyjnych (z powodu braku miejsca na wpisy kolejnych terminów badań technicznych lub z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym),

3. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych.

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj