logotypy

Nazwa projektu: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

Nazwa programu lub funduszu: Funduswz Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 944 801,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 349 717,11 zł

Krótki opis projektu: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże w km 1+530 – 3+165, 3+965 – 4+220 i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 5+133 – 6+370