logotypy

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów

Nazwa programu lub funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 187 105,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 695 865,03

Krótki opis projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów w km 3+875 – 4+657,33