logotypy

Nazwa projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza, Osiedle Gamrat w km 4+515 – 4+535

Nazwa programu lub funduszu: Rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość dofinansowania: 57 947,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 73 849,20 zł

Krótki opis projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza w km 4+515 – 4+535 na Osiedlu Gamrat