logotypy

Nazwa projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w miejscowości Święcany w km 3+965 – 4+775 wraz z remontem przepustów w km 4+423 i 4+758

Nazwa programu lub funduszu: Rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość dofinansowania: 328 619,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 448 818,51 zł

Krótki opis projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w miejscowości Święcany w km 3+965 – 4+775 wraz z remontem przepustów w km 4+423 i 4+758