Drukuj

 logotypy

Nazwa projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów w miejscowości Nienaszów w km 9+280 – 9+673

Nazwa programu lub funduszu: Rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość dofinansowania: 207 994,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 277 655,62 zł

Krótki opis projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów w miejscowości Nienaszów w km 9+280 – 9+673