logotypy

Nazwa projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w m. Kotań, Świątkowa Wielka w km 5+090 – 8+815

Nazwa programu lub funduszu: Rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość dofinansowania: 839 595,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 118 490,25 zł

Krótki opis projektu: Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w m. Kotań, Świątkowa Wielka w km 5+090 – 8+815