1. Program
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)
4 039 674,91 zł

3. Źródła finansowania projektu
Dotacja budżetu państwa: 2.000.000,00 zł
Środki własne (Powiat Jasielski, Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec): 2 039 674,91 zł

4. Okres realizacji projektu

 

Rok 2009

5. Krótki opis projektu
Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Zręcin - II etap" obejmował przebudowę dróg na odcinkach w km 2+900-4+100, 4+100-5+470, 12+910-14+100, 14+630-14+750. Całkowita długość odcinka przebudowanej drogi wynosi 3880 mb. Zakres inwestycji obejmował odcinki na terenie Gminy Jasło oraz na terenie Gminy Tarnowiec.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:39 Paweł Szot