interreg

1. Program

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

4.578.748,50 EUR

3. Źródła finansowania projektu

Wartość zadania realizowanego przez Powiat Jasielski - 1.611.144,88 EUR.

Wnioskowane dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego z EFRR - 1.369.473,14 EUR, tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

4. Okres realizacji projektu

IV kw. 2008 - VI kw. 2010

5. Krótki opis projektu:

Celem projektu, było dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Toki do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu kołowego i pieszego przez odnowę istniejącej nawierzchni oraz drogowych urządzeń technicznych.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:55 Paweł Szot