ue podkarpackie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Projekt znajduje się na indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego (podpisano pre - umowę w dniu 26.07.2011 r.), złożony do dofinansowania.

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

1 987 035,13 zł

3. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR: 1 681 797,36 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 296 787,77 zł

4. Okres realizacji projektu

I kw. 2009 -  IV kw. 2011 r. - zakończenie rzeczowej realizacji projektu
IV kw. 2012 r. - zakończenie finansowej realizacji projektu

5. Krótki opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmował odbudowę czterech ulic w mieście Jaśle w ramach trzech ciągów, będących częścią infrastruktury dróg powiatowych o łącznej długości 2,567 km wraz z odbudową chodników o łącznej długości 2,567 km.

W ramach ciągu 1 odbudowano:

  • ulicę Szajnochy w km 0+010-0+130 wraz z chodnikiem w km 0+010-0+130
  • ulicę Jagiełły w km 0+000-0+652 wraz z chodnikiem w km 0+000-0+379
W ramach ciągu 2 odbudowano:
  • ulicę Mickiewicza w km 0+300-1+083 wraz z chodnikiem w km 0+300-0+672 i 0+906-1+022

W ramach ciągu 3 odbudowano:

  • ulicę Szopena w km 0+010-1+022 wraz z chodnikiem w km 0+411-1+022

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:05 Paweł Szot