ue podkarpackie

 

 1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 1. Całkowita wartość projektu przypadająca na Powiat Jasielski: 894 926,31 zł
 2. Źródła dofinansowania projektu:
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 748 008,49 zł
 3. Okres realizacji projektu: IV kw. 2010 – IV kw. 2014
 4. Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” była  budowa regionalnego środowiska e-Administracja oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim.

Projekt realizowany był w partnerstwie: Województwo Podkarpackie – lider, Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (145) – 159 partnerów.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-Usług Internetowych (SeUI).
 2. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
 3. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów.
 4. Budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim.
 5. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia.

Jednym z rezultatów projektu PSeAP jest uruchomienie centralnego Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) w ramach którego udostępniono usługi dostępne za pośrednictwem internetu. Adres platformy SeUI - www.pseap.pl

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:19 Paweł Szot