761028flaga ue0                                                                PROW 2014 2020 logo kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha”

1.Program
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)
5.018.038,94 zł
3. Źródła finansowania projektu
Dofinansowanie z EFROW: 3.192.977,00 zł

4. Okres realizacji projektu
I kw. 2019 - II kw. 2023
5. Krótki opis projektu
Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Postępowanie scaleniowe przeprowadza na koszt Skarbu Państwa starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W Umieszczu scalaniem objęte zostaną grunty o powierzchni 416,59 ha.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 01, marzec 2019 14:18 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. piątek, 01, marzec 2019 14:49 Monika Niziołek