Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała XXVII/201/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 29-Sie-2016 Odsłon: 654
Uchwała XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd. 29-Sie-2016 Odsłon: 497
Uchwała XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2016 Odsłon: 483
Uchwała XXVII/198/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę 29-Sie-2016 Odsłon: 596
Uchwała XXVII/197/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Powiatem Jasielskim a Miastem Jasłem, Gminą Tarnowiec i Gminą Skołyszyn dotyczących prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katech 29-Sie-2016 Odsłon: 417
Uchwała XXVII/196/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Spe 29-Sie-2016 Odsłon: 418
Uchwała XXVII/195/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2016 29-Sie-2016 Odsłon: 413
Uchwała XXVII/194/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określe 29-Sie-2016 Odsłon: 506