Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 592
Uchwała Nr XXV/191/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 517
Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 467
Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu wraz z modernizacją układu technol 17-Cze-2016 Odsłon: 566
Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2024 17-Cze-2016 Odsłon: 512
Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 527
Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2015 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 536
Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 506
Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim" 17-Cze-2016 Odsłon: 547