Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rozwiązania porozumienia z Miastem Jasłem o zorganizowanie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 17-Maj-2016 Odsłon: 377
Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie 17-Maj-2016 Odsłon: 388
Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwa "Aktywizacja osób młodych pozostających 17-Maj-2016 Odsłon: 399
Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozo 17-Maj-2016 Odsłon: 384
Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 17-Maj-2016 Odsłon: 427
Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Jasielski z Miastem Jasłem dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle 17-Maj-2016 Odsłon: 399