Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LI/365/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą \"Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka we Wrocance\". 27-Mar-2014 Odsłon: 516
Uchwała Nr LI/364/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielskiego 27-Mar-2014 Odsłon: 468
Uchwała Nr LI/363/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2014 roku z zakresu rehabilitacji s 27-Mar-2014 Odsłon: 478
Uchwała Nr LI/362/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2014 - 2015 27-Mar-2014 Odsłon: 472
Uchwała Nr LI/361/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu 27-Mar-2014 Odsłon: 460
Uchwała Nr LI/360/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powi 27-Mar-2014 Odsłon: 522
Uchwała Nr LI/359/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 27-Mar-2014 Odsłon: 518