Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 463
Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2011 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 513
Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatowej Jasielskiego na 2012 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 493
Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 476
Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie likwidacji wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 531
Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 443
Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 21-Cze-2012 Odsłon: 459
Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 21-Cze-2012 Odsłon: 502
Uchwała NR XXV/165/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie nadania statusu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 522