Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXII/160/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia \"Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2007 - 2015\" 21-Lip-2008 Odsłon: 563
Uchwała Nr XXII/159/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora 21-Lip-2008 Odsłon: 544
Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno - Toki\", realizowanego wspólnie z Powiatem 21-Lip-2008 Odsłon: 470
Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. \"Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle\" 21-Lip-2008 Odsłon: 526
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej 21-Lip-2008 Odsłon: 551
Uchwała Nr XXII/155/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle Obręb Nr 11 - Sobniów II 21-Lip-2008 Odsłon: 457
Uchwała Nr XXII/154/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przeznaczenia mienia pozostałego po zlikwidowanej Placówce Rodzinnej w Gliniczku 21-Lip-2008 Odsłon: 546
Uchwała Nr XXII/153/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli 21-Lip-2008 Odsłon: 471
Uchwała Nr XXII/152/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2008 21-Lip-2008 Odsłon: 495
Uchwała Nr XXII/151/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok. 21-Lip-2008 Odsłon: 598