Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XV/95/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle 27-Lut-2004 Odsłon: 483
Uchwała Nr XV/94/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle powołanej uchwałą Nr IV/23/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 27-Lut-2004 Odsłon: 477
Uchwała Nr XV/93/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2004 r. 27-Lut-2004 Odsłon: 471
Uchwała Nr XV/92/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 27-Lut-2004 Odsłon: 450
Uchwała Nr XV/91/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. określająca stanowisko Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wprowadzenia do programu budowy autostrady A4 nowego węzła komunikacyjnego 27-Lut-2004 Odsłon: 484
Uchwała Nr XV/90/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2004, na które przeznacza się 27-Lut-2004 Odsłon: 485
Uchwała Nr XV/89/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok. 27-Lut-2004 Odsłon: 523
Uchwała Nr XV/88/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego Rady Powiatu w Jaśle. 27-Lut-2004 Odsłon: 543