Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XI/67/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/02 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania Starosty Jasielskiego. 30-Paź-2003 Odsłon: 510
Uchwała Nr XI/66/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie umowy partnerstwa pomiędzy Powiatem Samborskim i Powiatem Jasielskim. 30-Paź-2003 Odsłon: 469
Uchwała Nr XI/65/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Placówki Rodzinnej w Gliniczku i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości 30-Paź-2003 Odsłon: 455
Uchwała Nr XI/64/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/45/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 30-Paź-2003 Odsłon: 483
Uchwała Nr XI/63/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003-2010 30-Paź-2003 Odsłon: 554
Uchwała Nr XI/62/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/94/99 Rady Powiatu Jasielskiego z dn. 8 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego 30-Paź-2003 Odsłon: 449
Uchwała nr XI/61/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Bursy Międzyszkolnej w Jaśle i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych 30-Paź-2003 Odsłon: 499
Uchwała nr XI/60/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle 30-Paź-2003 Odsłon: 529
Uchwała Nr XI/59/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wyłączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 30-Paź-2003 Odsłon: 464
Uchwała Nr XI/58/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2003 rok 30-Paź-2003 Odsłon: 510