Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 836
Uchwała Nr XLVII/355/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 574
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 23-Sty-2018 Odsłon: 646
Uchwała Nr XLVII/353/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowi 23-Sty-2018 Odsłon: 535
Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w 23-Sty-2018 Odsłon: 1033
Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa 23-Sty-2018 Odsłon: 732
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow 23-Sty-2018 Odsłon: 924
Uchwała Nr XLVII/349/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegaj 23-Sty-2018 Odsłon: 642
Uchwała Nr XLVII/348/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 757
Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017 23-Sty-2018 Odsłon: 626