Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LIV/394/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bud 30-Maj-2018 Odsłon: 668
Uchwała Nr LIV/393/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińs 30-Maj-2018 Odsłon: 608
Uchwała Nr LIV/392/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”. 30-Maj-2018 Odsłon: 659
Uchwała Nr LIV/391/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 - 2020 30-Maj-2018 Odsłon: 516
Uchwała Nr LIV/390/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018-2020” 30-Maj-2018 Odsłon: 569
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. 30-Maj-2018 Odsłon: 907
Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobr 30-Maj-2018 Odsłon: 673
Uchwała Nr LIV/387/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski 30-Maj-2018 Odsłon: 426
Uchwała Nr LIV/386/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie. 30-Maj-2018 Odsłon: 672
Uchwała nr LIV/385/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017 30-Maj-2018 Odsłon: 582