Drukuj

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

Wyraża się zgodę na podjęcie wszelkich, niezbędnych działań zmierzających do przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu Dziecka z Wolicy do budynku byłego internatu LO w Kołaczycach.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: LVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r.
Odsłony: 387
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LVIII/408/2018pdf176.94 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 01, sierpień 2018 14:51 Paweł Szot