Drukuj

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), w porozumieniu z Zarządem Województwa Podkarpackiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorlickiego, Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Zarządu Powiatu Dębickiego, Zarządu Powiatu Strzyżowskiego, Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz Wójta Gminy Tarnowiec i Burmistrza Gminy Jedlicze, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka na odcinku w km 3+257-3+384 zlokalizowanym na działce nr ewid. 255/2 w miejscowości Brzezówka.

§ 2

1. Pozbawienie drogi określonej w § 1, kategorii drogi powiatowej ma na celu jej zaliczenie do kategorii dróg gminnych.
2. Pozbawienie drogi określonej w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3

Położenie i przebieg drogi określonej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: LX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 roku
Odsłony: 621
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LX/421/2018PDF455.13 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17, wrzesień 2018 11:32 Paweł Szot