Uchwała Nr LXI/431/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych.

Działając na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art.31 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm. ) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Nr LIV/351/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ustanawiania oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXI/431/2018PDF685.21 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, październik 2018 09:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:28 Paweł Szot