Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LXI/431/2018 z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych. 08-Paź-2018 Odsłon: 544
Uchwała Nr LXI/430/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 08-Paź-2018 Odsłon: 499
Uchwała Nr LXI/429/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na 2019 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Krempna i Brzyska 08-Paź-2018 Odsłon: 709
Uchwała Nr LXI/428/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska. 08-Paź-2018 Odsłon: 570
Uchwała Nr LXI/427/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec 08-Paź-2018 Odsłon: 797
Uchwała Nr LXI/426/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Katy – Myscowa – Krempna, położonej na terenie Gminy Krempn 08-Paź-2018 Odsłon: 514
Uchwała Nr LXI/425/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 08-Paź-2018 Odsłon: 433
Uchwała Nr LXI/424/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 08-Paź-2018 Odsłon: 481